Tracon Group AB

Läs mer

om oss

Det är vi som är Tracon

Tracon Group AB grundades ur en vilja att göra skillnad. Bolaget grundades 2017 av tre visionära kollegor med olika bakgrunder men en gemensam vision för att lyfta vår bransch till nya höjder. Tillsammans med vårt dedikerade team av experter strävar vi efter att inte bara uppnå högsta kvalitet i vårt arbete, utan också att göra en positiv påverkan på samhället och miljön runt omkring oss.

Vår resa började med en önskan om att göra skillnad, att vara en kraft för förändring och att lämna ett positivt avtryck för kommande generationer. Miljön är en hjärtefråga för oss, drivet av en djup omsorg om våra barns framtid och en strävan mot hållbart resande. Men vårt engagemang stannar inte där. Vi strävar också efter att skapa en trivsam och stimulerande arbetsmiljö för både företaget och våra medarbetare. Det är denna passion som motiverade oss att starta Tracon.

Vad som verkligen utmärker Tracon är vår personliga approach och vårt starka fokus på personalen. Vi tror på parollen att alla är viktiga – oavsett om det är våra kunder, våra anställda eller andra intressenter. Vår stolthet över det vi åstadkommer är en naturlig följd av vårt dedikerade arbete och engagemang för kvalitet.

Vi värdesätter mångfalden och respekterar individens roll i arbetslivet. Genom att lita på och stödja våra anställda ger vi dem möjlighet att förverkliga sina drömmar och mål. Delande av kunskap och resurser är en grundläggande del av vår kultur. Vi lyssnar aktivt på våra medarbetare och använder deras insikter för att ständigt förbättra våra erbjudanden, tjänster och relationer.

Innovation är en drivkraft i vårt arbete. Vi vågar vara uppfinningsrika och strävar ständigt efter att vara pionjärer inom vår bransch. Genom att utmana status quo söker vi kontinuerligt nya och bättre lösningar för att möta våra kunders behov och förväntningar.

Tracon är mer än bara ett företag – det är en rörelse för förändring och framsteg. Vi är stolta över vår historia och entusiastiska inför framtiden, redo att fortsätta göra skillnad och inspirera andra att följa vårt exempel.

Team value

Vi värderar medarbetare.

Reliable

Vi är pålitliga.

Accountability

Vi är ansvarstagande.

Commitment

Vi är engagerade & håller vad vi lovar.

Opportunity

Vi skapar möjligheter.

Nitency

Vi är benägna att anstränga oss for bättre kvalitet.

Vår vision

Vår företags inriktning strävar efter att antecipera och överträffa våra kunders behov. Genom att fokusera på hög kompetens och snabb service strävar vi efter att erbjuda de mest framstående lösningarna.

Vår PR grundar sig på välutförda arbeten och insikten att vårt rykte är lika bra som vårt senaste projekt.

Tracons kunder bör alltid känna sig fullständigt tillfredsställda efter att ha valt att samarbeta med oss. Våra medarbetare ska alltid känna en stolthet i att vara en del av Tracon AB.

Tracon AB strävar efter att, genom välutbildad personal, uppfylla kundernas förväntningar med en professionell inställning och enastående kvalitet, allt inom de fastställda tidsramarna. Vi strävar inte bara efter att uppfylla, utan överträffa kundernas förväntningar.

Ständig personalutveckling är en central del av vår filosofi. Genom att gemensamt sätta upp mål och visioner, och genom att satsa på kvalitet över kvantitet, skapar vi en arbetsmiljö där en enorm insats krävs för att vi tillsammans ska lyckas.

Vi på Tracon strävar efter tillväxt, både tillsammans med vår personal och våra kunder.

Våra mål

Vårt övergripande mål är att bygga upp ett team som präglas av ömsesidigt förtroende och trivsel i en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö. Vi strävar efter att varje medarbetare ska utvecklas enligt sina egna uppsatta mål och nå en så hög professionell kompetens som möjligt. Kundens förtroende är av yttersta vikt för oss, och vi vill att de ska känna att deras projekt är i trygga och kompetenta händer.

Vår ambition är att ta oss an större projekt där vi verkligen kan demonstrera Tracons ansvarstagande och expertis. Genom gemensamt engagemang och hårt arbete varje dag strävar vi efter att leverera tjänster av högsta kvalitet till våra kunder.

I samband med målsättning, använder vi tillsammans med våra anställda konceptet SMART, där målen ska vara Specifika, Mätbara, Uppnåeliga (Attainable), Realistiska och Tidsbundna. Detta säkerställer tydlighet och mätbarhet i våra arbetsinsatser.

Med lång erfarenhet inom branschen ser vi det som en utmaning att ständigt bevisa vår kunskap. Vi strävar efter att säkerställa tillgängligheten av trafiksäkra fordon för att främja hållbara transportalternativ. Transportbranschens samhällsroll är avgörande för både miljön och ekonomin, och vi ser det som vår plikt att aktivt bidra till dess positiva påverkan.

tracon-affarsomraden

Personal

Vi är övertygade om att nöjda medarbetare leder till nöjda kunder. Därför lägger vi stor vikt vid våra anställda och deras välbefinnande.

Vi söker medarbetare som strävar efter personlig utveckling, som tar sig an utmaningar och är villiga att visa upp sin expertis. Vi värdesätter högkvalitativt arbete, samtidigt som vi uppmuntrar till innovation för att hitta nya och förbättrade lösningar. Vi uppmuntrar våra medarbetare att vara proaktiva och våga tänja gränserna med ny teknik och processer. Genom att sätta ambitiösa men realistiska delmål vill vi skapa en arbetskultur där hårt arbete går hand i hand med toppkvalitet.

Utveckling är en central del av vår företagskultur på Tracon. Vi strävar kontinuerligt efter att vidareutveckla vår personal genom “on the job training,” utbildningar och utmanande uppdrag. Genom interna mentorskapsprogram är det möjligt för varje medarbetare att ha en dedikerad coach att vända sig till för stöd i att upprätthålla och uppnå sina personliga utvecklingsmål. Dessa planer övervakas regelbundet av tillgängliga konsultchefer.

Vi ser inte bara utbildning som relevant för dagens arbete utan som en investering i våra medarbetares framtid. Genom att dela kunskap och samarbeta nära med kunder, kollegor och samarbetspartners strävar vi efter att skapa möjligheter och främja gemensam tillväxt inom vårt arbete.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies här.